Dự án cải tạo trạm ngắt Lò Heo

Hình 1. Hệ thống tủ sạc EPC và ắc quy Ni-Cd chất lượng cao tại trạm.