Dự án cải tạo trạm ngắt Nguyễn Hoàng

Hình 1. Hệ thống sạc 110VDC-100A hiệu EPC và các hệ thống ắc quy tại trạm.